Povezivanje tačaka

Platforma za unapređenje dječijih prava.

Upoznaj se sa Etičkim kodeksom istraživanja sa djecom i o djeci u BiH.

Etički kodeks BOS | HRV | SRP

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/kids.png

O nama

Platforma za unapređenje dječijih prava predstavlja mehanizam za poboljšanje koordinacije između vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Jedinstveni je alat koji osigurava da se čuje glas i mišljenje djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

Tehnički alatiAlati za komunikaciju i razmjenu dokumenata

Platforma za kooridnaciju koristi dvije aplikacije BOX i ZOOM.

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2022/04/box.png
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2022/04/zoom.png

Link za pristup box aplikaciji: Box | Login

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/design.png

Prati najnovije izvještaje, aktivnosti i resurse

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/children.jpg

Prati najnovije izvještaje, aktivnosti i resurse

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/children.jpg
Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.