Glas OCD

Ovaj prostor je namijenjen domaćim i međunarodnim organizacijama civilnog društva (OCD) i istaknutim akademskim građanima i drugim profesionalcima koji realizuju projekte namijenjene poboljšanju zaštite ljudskih prava djece u Bosni i Hercegovini. Putem ove platforme dajete doprinos kroz popunjavanje UPITNIKA sačinjenog na osnovu Preporuka Komiteta za prava djeteta po osnovu zadnjeg periodičnog Izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta.

UPITNIK možete preuzeti ovdje: UPITNIK

Popunjeni UPITNIK pošaljete na mejl: ljudprav@mhrr.gov.ba

Upućujemo iskrenu zahvalnost što na ovaj način dajete direktni doprinos u izradi narednog periodičnog Izvještaja o provođenju Konvencije o pravima djeteta i fakultativnih protokola uz istu, u okviru kojeg možete kratko predstaviti Vaša postignuća te ukazati na probleme sa kojim se suočavaju djeca u Bosni i Hercegovini.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.