Strateško planiranje

20/01/2022

Unapređenje dječijih prava u Bosni i Hercegovini

USPOSTAVA ONLINE PLATFORME ZA KOORDINACIJU

SARAJEVO, 14.07.2021. godine – Danas je u Sarajevu završen sastanak za strateško planiranje u cilju uspostavljanja online Platforme za koordinaciju aktivnosti i inicijativa koje institucije države i nevladin sektor čine u cilju unapređenja prava djece u BiH. Cilj uspostavljanja Platforme je uspostava mehanizma za poboljšanje koordinacije između vladinih i nevladinih organizacija i institucija, ali i pružanje alata koji će omogućiti da se čuje glas i mišljenje djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

Online Platforma će se uspostaviti u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na inovativan i efikasan način, djeca će putem platforme učestvovati u konsultacijama sa svojim vršnjacima i predstavnicima institucija vlasti, te dobiti priliku da zagovaraju za rješenje problema koje prepoznaju u lokalnim zajednicama, kao što je nedostatak prostora za provođenje slobodnog vremena, manjak prilika za savjetovanje u školama u cilju očuvanje mentalnog zdravlja, te ostvarenje prava na obrazovanje za svu djecu, naročito najranjiviju.

“Uvezivanje putem interneta je odgovor na sistemsku potrebu za podacima o stanju dječijih prava u BiH, te će ubrzati protok informacija između institucija, vladinih i nevladinih organizacija, i najbitnije karike u ovom lancu, dječaka i djevojčica u BiH”, izjavila je Larisa Klepac, direktorica World Vision BH Fondacije.

“Prepoznavši važnost mišljenja djece i mladih u procesu donošenja odluka, radimo na edukaciji i zagovaranju za prava djece i mladih, te ćemo unutar lokalnih zajednica organizirati aktivnosti i osigurati da potrebe koje definišu definišu djeca i mladi dođu na pravu adresu – Vijeću za djecu BiH i drugim tijelima i institucijama korisnicima platforme”, izjavila je Berina Ceribašić, direktorica UG Naša djeca Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali primarni korisnici platforme, predstavnici Vijeća za djecu BiH, predstavnici institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, međunarodne agencije i organizacije civilnog društva, akademske zajednice i predstavnici nezavisnih monitoring tijela aktivnih u području ostvarivanja dječijih prava.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.