Međunarodni dan djeteta

14/12/2022

Prvi i najautentičniji izvor informacija kada se pitamo šta unaprijediti na polju dječijih prava su nam upravo djeca.

Zajedno sa njima smo zahvalni za priliku da se Ajlin (16) i Jasmin (17) iz Odbora djece i mladih projekta “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava”, obrate uvaženim predstavnicima vlasti i civilnog društva i istaknu ključne probleme sa kojima su se susreli tokom pandemije COVID-19, prvenstveno neizvjesnosti koje je donijela u školovanju i poteškoćama sa mentalnim zdravljem djece. 

„Veliki broj učenika se suočio sa poteškoćama u pohađanju online nastave, zbog nemogućnosti kupovine uređaja za digitalnu komunikaciju, ili pristupa internet konekciji“, izjavila je Ajlin tokom digitalnog okruglog stola koji su povodom Međunarodnog dana djece uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizirali Vijeće za djecu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNICEF, sa ostalim partnerima.

„Prva zajednička ideja nakon izolacije bila je opremiti mjesto u prirodi na kojem bi provodili više vremena zajedno, kako bi očuvali naše mentalno zdravlje“, izjavio je Jasmin.

Predstavnici djece i mladih iz 21 grada BiH čine Dječiji odbor koji je dio Projekta Povezivanje tačaka – unapređenje prava djece u BiH, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a kojeg World Vision BH Fondacija implementira u partnerstvu sa Udruženjem Naša djeca Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat odgovara na jedan od najvećih problema kada su u pitanju prava djece – nedostatak dječijeg glasa u procesu donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču.

Mišljenje, pitanja i glas djece mogli su se čuti tokom cijelog događaja, te su se prisutnima obratile Sajra (Udurženje Naša djeca Sarajevo) i Ajka (Udruženje Zemlja djece u BiH), predstavnice grupa djece koja unutar mreže Snažniji glas za djecu djeluje uz podršku UNICEF-a.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.