Osnovan odbor djece i mladih

20/01/2022

Održan je prvi sastanak Odbora djece i mladih okupljenih oko projekta „Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH“, kojeg finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a realizuje World Vision BH Fondacija u partnerstvu sa Udruženje “Naša djeca” Sarajevo. Članovi Odbora su djeca i mladi uzrasta od 12 do 25 godina, predstavnici formalnih i neformalnih grupa iz 20 gradova u Bosni i Hercegovini.

Prvo okupljanje je oproteklo u upoznavanju, povezivanju, ali i zajedničkom kreiranju budućih zadataka Odbora. Samo neke od predviđenih aktivnosti su kvartalni sastanci sa donosiocima odluka svih nivoa vlasti i sastanci sa članovima Vijeća za djecu BiH, na kojem će biti predstavljeni rezultati istraživanja o najmanje poštovanim pravima djece i mladih, kojeg trenutno realizuju unutar svojih lokalnih zajednica, zatim implementacija dvije zajedničke zagovaračke inicijative, ali i niz treninga koje za cilj imaju jačanje kapaciteta predstavnika Odbora na teme iz oblasti poštivanja prava djece.

„Uspostava i stavljanje u funkciju Odbora djece i mladih predstavlja sistemski iskorak prema odgovoru na preporuke UN Komiteta o pravima djeteta za Bosnu i Hercegovinu o nedostatku glasa i mišljenja djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču”, naglasila je Nela Hukić menadžerica projekta.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.