Alati

Platforma za koordinaciju koristi dvije aplikacije. BOX za razmjenu dokumenata i ZOOM za online komunikaciju.

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/box-1-1.png

BOX aplikacija je jedinstvena, sigurna platforma, jednostavna za korištenje, izgrađena za cijeli životni ciklus dokumenata, od stvaranja i dijeljenja datoteka, do zajedničkog uređivanja, potpisivanja, klasifikacije i zadržavanja. 

Link za pristup box aplikaciji: Box | Login

Prikaz BOX foldera

Za ulazak na BOX aplikaciju, pregledu, postavljanju, preuzimanju ili djeljenju sadržaja javite se ovdje da vam administratori dodijele pristupna prava

https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/zoom.png

ZOOM aplikacija omogućava video komunikaciju između dvije i više osoba. Putem Zoom aplikacije moguće je održavati sastanke, treninge, webinare i slično. Putem Zoom aplikacije moguće je dijeliti dokumente, fotografije, videozapise. Također moguće je video i audio snimanje komunikacije, dijeljenje ekrana te korištenje ploče za pisanje i prezentiranje.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.