Nove mogućnosti za aktivnije učešće mladih u procesu donošenja odluka i odlučivanja o njihovoj budućnosti

14/12/2022

Uz podršku Evropske unije, projekat “Povezivanje tačaka”, zajedno sa mladima, organizacijama civilnog društva i institucijama poručuje svim mladima da je njihov glas bitan i da su ključni za izgradnju bolje budućnosti #BiH

Zajedno za nove prilike i bolju budućnost

#EUzaBiH 

EuResurs

Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.