Mladi moraju više participirati u društvenom životu

14/12/2022

U Sarajevu je održan sastanak Odbora djece i mladih na kojem su prisustvovali mladi iz 20 gradova Bosne i Hercegovine koji su okupljeni oko projekta “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH”. Članovi Odbora čine predstavnici formalnih i neformalnih grupa iz 20 gradova BiH, uzrasta od 12 do 25 godina, a njegova uspostava predstavlja sistemski iskorak prema odgovoru na preporuke UN Komiteta o pravima djeteta za Bosnu i Hercegovinu o nedostatku glasa i mišljenja djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

Na dvodnevnoj radionici mladi su imali priliku da razmijene nalaze istraživanja koje su mladi sproveli u svojim lokalnim zajednicama proteklih nekoliko mjeseci o najmanje poštovanim dječijim pravima i takođe da razmijene iskustva sa prezentacija istraživanja koje su djeca i mladi imali i sa donosiocima odluka iz svojih lokalnih zajednica. Po ovim nalazima, prava djece koja se najviše krše u BIH su pravo na obrazovanje, pogotovo u romskim zajednicama gdje se djeca susreću i sa diskriminacijom. Pravo na participaciju takođe, jer participacijom mladi unapređuju svoje komunikacijske vještine i na taj način učestvuju u svemu onome što se tiče djece i mladih. Učesnici su odličili da zajedno pripreme pojedinačne kampanje i projekte kojim će adresirati identifikovane probleme I da poruče mladima da imaju pravo na obrazovanje, participaciju i na život bez diskriminacije i nasilja.

„Ovi omladinci, predstavnici Odbora djece i mladih su također, zajedno sa donosiocima odluka, predstavnicima svih nivoa vlasti, akademske zajednice, nezavisnim monitoring tijelima, Vijećem za djecu i nevladinim organizacijama, ključni akteri online Platforme za koodinaciju, koja je uspostavljena kako bi unaprijedila međusektorsku koordinaciju, osigurala relevantne informacije o položaju djece u BiH, poštivanje dječijih prava, ali i pružila informacije o izazovima sa kojima se djeca susreću “- rekla je menadžerica projekta Nela Hukić.

Platforma za koordinaciju je integrisana na web stranicu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice unutar sekcije Ljudska prava.

“Direktni je odgovor na potrebu da na jednom mjestu imamo sve relevantne informacije iz domena dječijih prava, koje su nam neophodne u našem svakodnevnom radu, ali s druge strane, koje osiguravaju i našoj državi informisanje i izvještavanje Komiteta o stanju dječijih prava u BiH”-izjavila je Hukić.

Koliko je sam projekat bitan za mlade rekla nam je i mlada aktivistkinja, članica CAY Odbora, Sumeja Mehmedović.

“Projekat Povezivanje tačaka je jako bitan kako za mene tako i za sve mlade ljude i djecu unašoj državi. Problema je mnogo, ali vjerujem da zajedničkim snagama možemo doći adekvatnog rješenja ili bar njih nekoliko. Ova dva dana u Sarajevu su mi pomogla da uočim problem s kojima se susreću i druge organizacije mladih u BiH, Smatram da je bilo jako inspirativno te da ću nekoliko ideja koje sam imala priliku da čujem, sprovesti i u Kalesiji.”, rekla je Mehmedović.

Projekat “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH” finansira Evropska unija, a realizuje World Vision BH Fondacija u partnerstvu sa Udruženjem Naša djeca Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. U projekat su uključeni mladi iz cijele Bosne i Hercegovine različitih nacionalnosti, uključujući i romsku nacionalnu manjinu.

(Dajana Mirković, Portal Udar.net)

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.