Lansiranjem Platforme za koordinaciju obilježen Međunarodni dan dječijih prava

14/12/2022

Djeca i mladi iz 16 gradova, okupljeni oko projekta “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava” su među svojim vršnjacima istraživali koja su to najmanje poštovana prava u njihovim zajednicama. Saznali su da su kvalitetno obrazovanje, aktivizam djece i mladih i zaštita mentalnog zdravlja kroz kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ključne teme koje su adresirali kroz svoje lokalne kampanje. Postignuća kampanja su prezentovali donosiocima odluka i predstavnicima Vijeća za djecu BiH povodom Međunarodnog dana djeteta, preko Platforme za koordinaciju.

Projekat “Povezivanje tačaka”, odgovara na jedan od najvećih problema kada su u pitanju prava djece – nedostatak dječijeg glasa u procesu donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču. Uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, realizuje ga World Vision BH Fondacija u partnerstvu sa Udruženjem “Naša djeca” Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

„Jedan od najvećih problema/prepreka vezanih za prava djece u BiH je nedostatak odgovarajućeg, efikasnog i agilnog mehanizma koordinacije između institucija vlasti, oranizacija civilnog društva, i akademske zajednice u našoj zemlji. Zato smo mnogo sretni što smo i zvanično lansirali Platformu za koordinaciju koja je integrisana na web stranicu Ministarstva za ljuska prava i izbjeglice i doprinosi rješenju ovog problema”, istakla je Nela Hukic menadžerica projekta.

Konvencija o pravima djeteta, čija je potpisnica i naša država, donosioce odluka zadužuje da osiguraju okruženje u kojem djeca mogu razvijati i iznositi vlastita mišljenja i stavove. Unapređujući dječije učešće, unapređujemo stanje u društvu i odgajamo aktivne građane. 

„Za djecu i o djeci govorimo svaki dan. Svi vi odrasli koji radite sa djecom i za djecu, molimo vas da ne odustanete od nas“, poručila je Sajra Kustura, predstavnica Dječijeg parlamenta Sarajevo.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.