Dječiji glas

Drage djevojčice, dragi dječaci

Naša Država potpisnica je Konvencije o pravima djeteta koju su usvojile skoro sve zemlje svijeta. I Bosna i Hercegovina pridružila se zemljama koje su se obavezale da štite djecu I pružaju im najbolje moguće uslove za rast I razvoj.

Jedan od osnovnih principa Konvencija je učešće djece u pitanjima koja ih se tiču I uvažavanje vašeg mišljenja.

Djeca imaju pravo da izraze svoje mišljenje i da ono bude saslušano zbog čega se u okviru Platforme za koordinaciju omogućava djeci da iznesu vlastite:

  • inicijative,

  • stavove,

  • komentare,

  • pritužbe,

i zatraže od strane svih nivoa nadležnih vlasti u BiH da reaguju i da im omoguće ostvarivanje dječijih prava.

Ovu mogućnost možete realizirati na sljedeći način:

Nakon što vaša inicijativa/stav bude zaprimljena i predstavljena Vijeću za djecu Bosne i Hercegovine, ili, u slučaju povrede prava djeteta, komunicirana sa nadležnim institucijama i organizacijama, vodeći računa o zaštiti identiteta i privatnosti djeteta, nadležene institucije u saradnji sa Mrežom će Vam poslati odogovor o načinu postupanja ili predstaviti Vašu inicijativu široj javnosti na Platformi za koordinaciju, uz Vaš pristanak.

Pišite nam, za unapređenje dječjih prava u Bosni I Hercegovini.

GLAS DJECE JE BITAN!

Djevojčice i dječaci, pogledajte kako samostalno možete prijaviti nepoštivanje vaših prava.

Projekat finansira Evropska unija

Projekat finansira Evropska unija

„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
„Projekat finansira Evropska unija“
https://platforma.gov.ba/wp-content/uploads/2021/12/logompli.png
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

ADRESA: TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 33 202 600

FAX: +387 33 206 140

EMAIL: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Platforma za unapređenje dječijih prava

Platforma je uspostavljena u okviru projekta za unapređenje dječijih prava “Povezivanje tačaka””, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

©2021 Autorska prava World Vision 2021. Sva prava zadržana.

Development by Lilium Digital.